【www.sandeshnepali.com--八字起名】

運用生辰八字給男孩起名是民間最流行,也是認可度最高的一種起名的方式,若是男孩五行缺金,那么便要選用五行屬金的字眼在名字中進行補充。今天小編給大家帶來的是男孩子五行缺金起名字大全的精彩內容,看了一定有很大的收獲。

缺金男孩起名用字大全


父母在給男孩起名的時候,知道了其五行的缺失,就要在名字中有所補充,下面是男孩起名缺金用字大全的相關知識,大家感興趣可以了解一下。 缺金男孩起名用字大全

一、首先,帶有堅強,強健,尊貴,堅硬的字眼,多數五行為金,如庚、定、尊、君、乾、軒、軍、鳴、啟等字,都是五行缺金男孩起名的好字。

{庚}

——本義為脫谷的農具,有萬物更新的美好寓意,還指男孩擁有堅強剛毅的個性,適合給缺金的男孩取名字。

比如男演員韓庚,父母根據其五行缺金的屬性,選用了五行屬金的“庚”字為單名,有堅強勇敢,英勇無畏,懂得變通的含義。據了解在綜藝[一路書香]中,韓庚展紳士風度技能滿點。據悉韓庚登上雜志新封面,多面風格詮釋不同質感。

{尊}

——原指酒器,表示人的地位高,也有敬重的意思,用于男孩起名時,有恭敬謙和,地位崇高,門庭顯赫的含義。

{乾}

——念作qián,五行屬金,是一個十分霸氣的男孩起名用字,指代天和太陽,因此代表男性,表示男子有氣吞山河的氣概,經天緯地的才能。

{鳴}

——五行為火,一般指鳥的叫聲,是五行缺火男孩取名的好字,引申義為杰出優秀,出類拔萃,不鳴則已,一鳴驚人。

缺金男孩起名用字大全

二、我們在查找五行屬金的字眼時,要根據五行屬金漢字的特性,如帶有“金”、“”钅、“刂”、“勹”、“匚”、“冂”等偏旁的漢字,大多數五行為金,可用作五行缺金的男孩起名。

【銘】

——部首為“钅”,是一個五行屬金的字眼,也是一個知名度很廣的男孩取名用字,有銘記不忘,知恩圖報的內涵。

【鑫】

——念作xīn,從字型上就可以得悉其含義,金多,興旺,舊時多用于店名,取作人名時有興盛發達,事業輝煌,前途無量的寓意。

【鑒】

——部首為“金”,較少見于人名,原指古代用來盛水的盆子,后來引申為鏡子,因此有觀察,查看的含義,引申義為明察秋毫,大公無私,浩然正氣。

三、我們在給缺金男孩起名時還應該意識到,寶蓋頭原指房屋,后發展為偏旁,有寶玉比金貴的寓意。因此帶有寶蓋頭的字眼五行屬金,如室、實、宙、守、宮、宸、審,都可以用于缺金男孩起名。

{宙}

——部首為寶蓋頭,五行屬金,指宇宙,因為宇宙是時間以及空間的統稱,因此宙字起名十分霸氣,指男孩有著廣闊的胸懷以及出色的為人。

{宮}

——用“宮”給男孩起名十分文雅,宮原指房屋,后來專指帝王所居住的住所,意指男孩有著不凡的家世,器宇軒昂。

{實}

——是男孩起名常用字,有充滿的意思,也表示為人真誠,形容人真心實意,腳踏實地,且溫柔敦厚,值得信賴。

四、男孩缺金用字大全

[01]-旌-入-僖-盛-瑞-修

[02]-宵-忴-珹-是-巡-先

[03]-珆-瑜-朝-察-璀-幟

[04]-戈-琛-瑨-捷-憑-玕

[05]-徽-司-瑖-氏-玗-睿

[06]-整-昰-師-性-替-珓

[07]-度-川-寔-冊-席-助

[08]-歆-史-璥-璟-劭-晰

[09]-庚-揌-宰-新-少-璨

[10]-矗-族-齋-琤-承-玠

[11]-珠-雙-查-兮-敘-琺

[12]-凈-束-瓚-愔-授-得

[13]-俞-寧-宮-敷-珛-崇

[14]-剴-栽-尚-晨-宙-推

[15]-獅-幀-審-壽-宗-環

[16]-忱-才-玾-倡-惺-想

[17]-愈-崈-暠-暹-尊-茲

免費生辰八字起名

本文來源:http://www.sandeshnepali.com/qimingshiyi/19805.html